lublin.click

Menu

Reklama

Najnowsze artykuły:

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 50 592 192 998 11 772 46 189 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 366 39 564 4 506 9 469 Przepływy pieniężne ...

W I kwartale 2019 r. Bank Ochrony Środowiska sprzedał kredyty o łącznej wartości przekraczającej 1,1 mld zł, a Grupa BOŚ zrealizowała kolejny rekordowy w historii wynik odsetkowy w ...

Bank Ochrony Środowiska dzięki wzrostowi wyniku z odsetek i stabilnym kosztom działania oraz ryzyka zwiększył zysk, nawet pomimo wyższych składek na BFG. BOŚ miał I kwartale 2019 r. 17,1 mln zł ...

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank podtrzymuje cele zawarte w strategii do 2021 roku. Ocenia, że kwartalnie jest w stanie udzielać kredytów o wartości 0,8-1,5 mld zł i systematycznie obniżać wskaźnik ...

Bank Ochrony Środowiska – sezon na publikację wyników kwartalnych dotarł wczoraj do BOŚ Banku. Spółka w raporcie za pierwszy kwartał wykazała poprawę wyników, co spotkało się z mocną reakcją rynku. ...

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) podpisał z DL Invest Group umowy dotyczące sfinansowania najnowszej inwestycji grupy - budynku typu mixed-use, o powierzchni całkowitej ok. 22 000 m2 - DL Center ...

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 17,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 16,35 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w ...

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) podpisał ze spółką JSW Koks umowę na finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w ...

Zarząd spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 15.05.2019 roku podpisał z Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy linii ...

Przekazanie kluczy planowane jest na IV kwartał 2020 roku. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank podtrzymuje cele zawarte w strategii do 2021 roku. Ocenia, że kwartalnie jest w stanie udzielać kredytów o ...

Finansowanie może zapewnić Bank Ochrony Środowiska. Obecnie, w jego ofercie znajduje się Przejrzysta pożyczka - produkt, skierowany do klienta indywidualnego. Przejrzysta pożyczka idealnie ...

lublin.click | Bitcoin | Bank

Copyright © 2019. All Rights Reserved.