lublin.click

Menu

Reklama

Najnowsze artykuły:

Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) 0,46 1,11 0,11 0,27 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)** 3,74 4,11 0,87 0,99 W przypadku prezentowania wybranych ...

31.03.2001 r. - Bank Handlowy w Warszawie S.A. na stanowisku Doradcy Klienta 01.04.2001 r. – 28.02.2003 r. - Recon Direct Sealse Sp. Zo.o. na zlecenia Banku Handlowego Doradca CitiPhone 01.03.2003 r. ...

4.Bank Handlowy w Warszawie S.A., posiadający 1.319.415 (jeden milion trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta piętnaście) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 9,0559% ogólnej ...

lublin.click | Bitcoin | Bank

Copyright © 2019. All Rights Reserved.